Narkose

Vi har nå gleden av å kunne tilby våre pasienter tannbehandling i narkose. Vi har inngått avtale med Stefan Hauptig, Overlege- anestesi og intensivmedisin i Aneste DRIFT AS.
Aneste eies av Anestesioverlege Stefan Hauptig, autorisert lege siden 1999 og spesialist siden 2005 i Linkøping, Sverige. Stefan har vært virksom innenfor tannlegeanestesi siden 2007 og har omfattende erfaring med pasienter som ikke klarer tannbehandling i våken tilstand.
Stefan er til daglig Avdelingslege på Aleris Colosseum og har derfor bygget opp ett team med meget erfarne anestesioverleger som sammen med anestesisykepleiere tar godt vare på deg under narkosen. De er godt vant til å arbeide sammen med pasienter som lider av tannlegeskrekk, sprøyteskrekk, uttalt brekningstendens eller som har meget stort tannbehandlingsbehov av annen årsak. De setter alltid pasientens sikkerhet, trygghet og komfort i første rekke.

Ta gjerne kontakt med Bryn Tannhelsesenter for mer informasjon eller se på Anestes hjemmeside: http://www.anestesispesialisten.no

Narkose

Anestesi/ narkose (følelsesløshet mot smerte eller sanseinntrykk) minsker våkenhetsgraden i hjernen slik at bevisstheten og mange reflekser forsvinner. Du kjenner ikke smerte og har ikke noen oppfatning om hvor lenge du har sovet eller hva som skjer. Du merker kun om du er bevisst eller ubevisst. Anestesiteamet kontrollerer anestesien og regulerer hvor dyp” bevisstløsheten” eller anestesidybden er.
Målet er å optimalisere dybden til enhver tid slik at pasienten opplever en behagelig søvn uten unødvendig medisinering, som kan gi tregere oppvåkning og” bakrus”. Vi bruker hurtigvirkende medisiner som gir få postoperative problemer, som for eksempel kvalme.

Hvem kan ha nytte av narkose?

For deg som har stor grad av tannlegeskrekk, eller som av andre grunner ikke kan få utført tannbehandling i bevisst tilstand, kan tannbehandling i narkose være noe du bør vurdere. Fordelen med narkose er at du ikke merker noen ting til tannbehandlingen. I tillegg kan tannlegen få utført mye mer arbeid på kortere tid og du blir raskere ferdig med behandlingen.
Det er mange pasientgrupper som kan ha nytte av narkose under tannbehandlingen. Den vanligste indikasjonen er ved alvorlig tannlegeskrekk (odontofobi).

Andre indikasjoner:

  • Ved kraftig brekningsrefleks som gjør vanlig tannbehandling umulig
  • Ved behov for langvarige og kompliserte behandlinger
  • Hvis du ønsker å sove under tannbehandlingen
  • Ved for dårlig effekt eller allergi for vanlig bedøvelse
  • Ved sykdommer eller tilstander som gjør det umulig med vanlig tannbehandling

Pris for narkosebehandling:

Prisen for behandlingen varierer veldig, avhengig av antall timer og hvilken behandling som utføres. Mange får mye dekket av Helfo. Dersom man har rett til stønad fra Helfo til tannbehandlingen kan man også få støtte til narkosen. Dersom man ikke har rett på stønad til tannbehandlingen fra Helfo må man selv dekke alle utgifter. Du vil få et kostnadsoverslag av behandlende tannlege som også informerer deg om Helfo-stønad. Det er behandlende tannlege som er ansvarlig for å vurdere om du har rett til stønad fra Helfo.
Vi anbefaler derfor at du først tar kontakt for en konsultasjon og tar med det du har av dokumentasjon (hvis du har noe) på tidligere utført tannbehandling og eventuelle uttalelser fra annet helsepersonell (f.eks. legeerklæringer, attester etc), så vi kan gi deg riktigst mulig vurdering og et kostnadsoverslag på behandlingen.

Bryn Tannhelsesenters rutiner ved tannbehandling i narkose:

1. Konsultasjon hos en av våre tannleger eller spesialister. Her snakker vi med deg om dine problemer og dine ønsker for behandlingen. Så avtaler vi behandling som du ønsker gjennomført i narkose. Hvis det er mer krevende tilfeller vil flere tannleger, også spesialister ved klinikken, være med i planleggingen. Kostnadsoverslag utarbeides. Helseskjema med fullstendig personnummer og et egenerklæringsskjema fylles ut og vi går gjennom det sammen med deg. Enkelte diagnoser og tilstander krever ekstra tiltak og er viktig at vi får beskjed om. På bakgrunn av informasjonen vi innhenter vil anestesilegen planlegge narkosen. I god tid før selve operasjonsdagen er alle eventualiteter avklart slik at forholdene ligger til rette for en optimal tannbehandling i narkose.

2. Før behandlingen må egenandelen være betalt. Veldig mange som søker behandling i narkose har krav på å få dekket en stor del av behandlingen av HELFO. Regningen til HELFO sender vi direkte til dem. Eventuelle forsikringer eller andre forhold undersøker vi på forhånd slik at det er avklart før behandlingen.

3. Vi setter opp timeavtale som passer for deg. Vi anbefaler at du setter av hele dagen for dette. Spesielt hvis det gjøres operative inngrep og du må bruke smertestillende i etterkant kan det være godt å slappe av resten av dagen. Av og til skriver vi ut sykemelding de påfølgende dagene, men det er som regel ikke nødvendig.

Det blir gitt egen informasjon for faste og forholdsregler i forbindelse med narkosebehandling.
Har du andre spørsmål eller lurer på noe i forbindelse med behandlingen kan du ta kontakt med oss på telefon 222 78 222 eller firmapost@bryntannhelse.no

INFORMASJON TIL PASIENTER FØR NARKOSEBEHANDLING

Full narkose (smertefrihet, søvn) administreres av anestesilege og av anestesi sykepleier.
Innsovningen skjer i løpet av kort tid etter at du har lagt deg i stolen. Du vil sove en bedagelig drømmesøvn mens vi behandler deg.
Både smertestillende og sovemiddel gis intravenøst.
Oppvåkningen skjer gradvis etter inngrepet, og du kan normalt forlate klinikken 1-2 timer etter behandlingen. Kvalme er uvanlig etter narkose hos oss, men du vil føle deg kald med påfølgende skjelvinger (som når du fryser).
Lokal anestesi benyttes i tillegg under inngrepet. Får du utført store inngrep får du med resept på smertestillende du kan benytte etter inngrepet.

FASTE FØR BEHANDLINGEN

Man skal IKKE INNTA FAST FØDE de siste 6 timer før inngrepet.
Man skal IKKE INNTA FLYTENDE VÆSKE eller melkeholdig drikke de siste 2 timer før inngrepet.

For å ivareta sikkerheten, må man fylle ut en spesialtilpasset helseerklæring før man kan godkjennes til anestesi. Viktig informasjon er for eksempel tidligere sykdommer, medisinbruk, tidligere operasjoner/ anestesi, allergier og eventuelle avvikende tilstander i luftveiene (redusert gapeevne), komplikasjoner med narkose tidligere er det viktig at du gir oss beskjed om dette i forkant av behandlingen.

Velkommen til Bryn Tannhelsesenter for en uforpliktende konsultasjon.

Mulige bivirkninger:

Anestesimidlene kan gi kvalme og oppkast. Det er sjeldent og vi forebygger dette så godt som mulig.
Det er ikke hensiktsmessig å faste unødvendig lenge- følg derfor retningslinjene men overdriv ikke.
Man får ofte konsentrasjonsvansker og er litt trett etter behandlingen. Derfor er det forbudt å kjøre bil (eller operere andre tunge maskiner), eller gjøre noe annet som utsetter deg selv eller andre for risiko rett etter behandlingen. Vurderingsevnen er også nedsatt, så du bør unngå å signere f.eks viktige dokumenter eller juridisk bindende avtaler samme dag. Søvnforstyrrelser og mareritt kan forekomme.

©2021 Bryn tannhelsesenter

Log in with your credentials

Forgot your details?